RelayFax 7.2 - Funkcjonalność i ekrany
RelayFax serwer faksowy
✔ Obsługa standardu Fax over IP (FOIP).
✔ Obsługa protokołów SSL i TLS.
✔ Obsługa dowolnej liczby linii (brak dodatkowych opłat za linie).
✔ Wydajny i wszechstronny slinik faksowy wykorzystujący (Error Correcting Mode).
✔ Wsparcie dla CAPI 2.0 (ISDN).
✔ Współpraca z wszystkimi kartami faksowymi firm Mainpine i Brooktrout.
✔ Automatyczne rozpoznawanie modemów podłączonych do serwera.
✔ Sterownik druku pozwala wysyłać faksy drukując je do RelayFax z dowolnej aplikacji.
✔ Współpraca z urządzeniami TWAIN jak skanery i aparaty cyfrowe. Pozwala to na wysyłanie zeskanowanych obrazów i zdjęć cyfrowych.
✔ Możliwość automatycznego drukowania wszystkich faksów wychodzących i przychodzących.
✔ Możliwość ustalania harmonogramu wysyłania faksów (np. w czasie obowiązywania niższej taryfy).
✔ Harmonogramy dla modemów/kart faksowych
✔ Przekierowywanie przychodzących faksów przy użyciu DTMF (Dual Tone Multi-Frequency).
✔ Dzięki obsłudze DID routing (MSN), można przypisać numery DID do określonych użytkowników i ustawić
✔ RelayFax aby automatycznie przekierowywał do nich przychodzące faksy.
✔ Praca w środowisku usług terminalowych.
✔ Łatwa edycja stron tytułowych.
✔ Nowe sterowniki druku.
✔ Wsparcie dla Distinctive Ring Recognition.
✔ Konwersja faksów na formaty JPEG, GIF, DOC, PDF i PNG.
✔ Wszechstronne raportowanie.
✔ Szybka i elastyczna baza faksów w formacie XML.
✔ Zintegrowany klient SMTP.
Optical Character Recognition (OCR) pozwala na dystrybucje faksów w oparciu o zawartość.
✔ Automatyczny routing przychodzących faksów w postaci załączników poczty elektronicznej.
✔ Powtórna wysyłka tylko nie wysłanych stron w przypadku przerwania połączenia.
✔ Broadcast faxing - wysyłka do wielu odbiorców.
✔ Możliwość dedykowania modemów/kart faksowych do wysyłki masowej.
✔ Możliwość przydzielania reguł przychodzącym i wychodzącym faksom i kierowanie ich do wyznaczonych odbiorców.
✔ Szeregowanie faksów do wysyłki do wybranych odbiorców w wybranym czasie.
✔ Możliwość ustalania priorytetów dla wysyłanych faksów.
✔ Polska wersja aplikacji klienckiej.
Ekrany serwera RelayFax

Ustawienia kont

Zakładka Account settings umożliwia dodawanie i przeglądanie użytkowników. RelayFax może dodawać automatycznie nowy adres do listy kont po otyrzymaniu pierwszego faksu z tego konta.

Faksowanie załączników

RelayFax ma możliwość wydobywana załączników z wiadomości e-mail i faksowania ich automatycznie. Serwer RelayFax wyekstrahuje dokument, uruchomi odpowiednią aplikację drukującą a następnie przefaksuje przetworzony obraz.

Opcje OCR

Zakładka Opcje OCR umożliwia rozpoznawanie tekstu dokumentów w różnych językach. Moduł OCR pozwala serwerowi RelayFax na przekazywanie przychodzących faksów na wybrane adresy e-mailowe znalezione w treści faksu lub w oparciu o reguły zdefiniowane przez administratora.

Ustawienia FOIP (Fax-Over-IP)

W tym miejscu możemy dodać do 3 wirtualnych modemów współpracujących z programową centralką SIP.

Kreator masowej wysyłki faksów

Kreator masowej wysyłki faksów upraszcza wysyłanie faksów do wielu odbiorców czy listy dystrybucyjnej. Do wysyłki mozna użyć listy numerów z prostego pliku tekstowego, pobrać dane z książki adresowej lub z źródła danych ODBC.

Właściwości klienta

Klient SMTP umozliwia wysłanie faksem dowolnego dokumentu z komputera przekazując go do serwera RelayFax. Po wybraniu wrtualnej drukarki RelayFax przez użytkownika klient otworzy się automatycznie aby umożliwić uzupełnienie niezbędnych danych teleadresowych.

Reguły dla faksów przychodzących

Reguły dla faksów przychodzących pozwalają na przekazywanie wszystkichfaksów trafiających do serwera RelayFax. Serwer wykorzystuje te reguły aby ustalić do którego użytkownika ma przesłać faks e-mailem.

Zakładka Źródła poczty

Zakładka Źródła poczty pozwala na zdefiniowanie serwerów pocztowych, z których przy pomocy protokołu POP3 RelayFax będzie pobierał wiadomości do przefaksowania. RelayFax będzie łączył się z każdym z tych serwerów aby pobrać wszystkie oczekujące wiadomości.

Kontakty RelayFax

RelayFax posiada wbudowany moduł do zarządzania kontaktami umożliwiając zapisywanie ich wraz z dużą ilością dodatkowych danych (50 pól dla każdego kontaktu).

Panel zarządzania RelayFax

Panel zarządzania RelayFax umożliwia dostęp do opcji, ustawień oraz logów.

Ustawienia serwera poczty

Ta zakładka pozwala na zdefiniowanie serwera poczty odpowiedzialnego za przesyłanie przychodzących faksów do użytkowników w firmie.

Opcje RelayFax

Zakładka Opcje RelayFax pozwala na zdefiniowanie różnorodnych funkcji serwera. Można tu dostosować czas odpowiedzi, ilość powtórzeń, ustawienia druku czy też włączyć potwierdzanie wysyłki faksu.

Reguły faksów wychodzących

Reguły faksów wychodzących służą do definiowania w jaki sposób RelayFax ma postępować z wiadomościami e-mail otrzymanymi od użytkowników do wysłania w postaci faksu.