Serwer faksowy RelayFax - Ogólne informacje
RelayFax serwer faksowy
Serwer faksowy to oprogramowanie służące do odbierania i wysyłania faksów w postaci elektronicznej. Zainstalowany na komputerze z modemem lub kartą faksową podłączonym do linii telefonicznej zastępuje standardowe urządzenia faksowe w firmie. Użytkownicy mogą wysyłać faksy w różny sposób, przez sieć lokalną czy Internet wykorzystując do tego pocztę e-mail lub dedykowaną aplikację kliencką. Przychodzące z zewnątrz faksy serwer faksowy przetwarza na formaty takie jak PDF i przesyła drogą e-mailową jako załączniki do odbiorców w firmie. Zastosowanie takiego rozwiązania daje duże oszczędności i pozwala na korzystanie z funkcji faksu praktycznie z dowolnego miejsca.
Serwer faksowy RelayFax jest przykładem niedrogiego i łatwego w obsłudze oprogramowania automatyzującego wysyłanie i dystrybucję faksów. Przewagą RelayFax nad prostymi aplikacjami do wysyłki faksów jak np. wycofany z produkcji WinFax jest ciągły rozwój i wsparcie techniczne. Bardziej zaawansowane serwery faksowe natomiast wymagają dużo większych nakładów finansowych i zaangażowania zespołu informatyków.
RelayFax - serwer faksowy
Serwer faksowy RelayFax automatyzuje wysyłanie, odbieranie oraz zarządzanie faksami z komputera łącząc pełną funkcjonalność faksu z pocztą elektroniczną. RelayFax łączy się z dowolną liczbą skrzynek pocztowych w okreslonych odstępach i pobiera oczekujące wiadomości faksowe, które następnie wysyła jako e-maile, faksuje, lub drukuje zgodnie z ustalonymi wcześniej regułami. Dzięki RelayFax można wysyłać i odbierać faksy bez konieczności opuszczania biurka. Przychodzące faksy mogą być konwertowane do wielu formatów jak TIFF, JPEG oraz BMP. Moduł Optical Character Recognition (OCR) może być użyty do zamiany faksów na edytowalne formaty (DOC, PDF, etc.) oraz dystrybucji faksów w oparciu o zawartość. Pojedynczy faks może być przesłany do do wielu odbiorców z automatycznie dołączoną wybraną stroną tytułową. Połączenia POP3 i SMTP z RelayFaxem mogą być szyfrowane przy użyciu protokołów SSL oraz TLS, by zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych.
RelayFax wspiera technologię Fax Over IP (FOIP) dla maksymalnie 3 wirtualnych urządzeń faksowych, które mogą się zalogować do opartej o SIP centralki PBX. Ta technologia pozwala na wysyłanie i odbieranie faksów bezpośrednio przez VOIP i nie wymaga modemu ani innych urządzeń faksowych. Pełną 30 dniową wersję oprogramowania można pobrać tu.
Nowoczesne technologie faksowe
Wydajny i wszechstronny silnik faksowy
✔ RelayFax jest wyposażony w silnik faksowy, który współpracuje z wieloma faks-modemami i wykorzystuje Error Correcting Mode (ECM).
✔ Konfiguracja modemu udostępnia opcje do ustawień szybkości transmisji portu COM, sterowania przepływem, szybkości transmisji faksu, włączenia głośnika, głośności i innych.
Kompatybilny z TWAIN
✔ Współpracuje z urządzeniami TWAIN jak skanery i aparaty cyfrowe. Pozwala to na wysyłanie zeskanowanych obrazów i zdjęć cyfrowych.
Współpraca z urządeniami ISDN
✔ RelayFax współpracuje z urządzeniami CAPI 2.0 (ISDN) i został przetestowany z jedno i dwukanałowymi kartami ISDN.
DID Routing
✔ Dzięki obsłudze DID routing (MSN), można przypisać numery DID do określonych użytkowników i tak skonfigurować RelayFax aby automatycznie przekierowywał do nich przychodzące faksy w oparciu o otrzymany sygnał DID.
✔ Reguły dla faksów przychodzących pozwalają na zdefiniowanie działań opartych na otrzymanej informacji DID.
✔ RelayFax może być skonfigurowany tak aby odbierać połączenia tylko wtedy gdy są one skierowane do istniejących nimerów DID. Przychodzące połączenia do innych numerów będą ignorowane.
✔ Powyższe funkcje wymagają sprzętu obsługującego DID.
Kompatybilny z szeroką gamą kart faksowych
✔ RelayFax współpracuje z kartami faksowymi firm Mainpine, Cantata (Brooktrout), Gammalink, Eicon, Dialogic oraz NMS.
Odbieranie i przekazywanie faksów w oparciu o technologię distinctive ring
✔ Poprzez rozpoznawanie distinctive RING code można wskazać które urządzenie (port, modem) ma odbierać przychodzące połączenia.
✔ Dla każdego modemu można ustalić parametry RING1, RING2 i/lub RING3.
Szybka i elastyczna baza faksów
✔ Linformacja o przychodzących i wychodzących faksach jest magazynowana przy uzyciu XML, co jest wydajne i szybkie.
Optical Character Recognition (OCR)
✔ RelayFax zawiera moduł optical character recognition, który umożliwia odczytywanie przychodzących faksów i dystrybucję ich w sposób automatyczny, w oparciu o zawartość.
✔ OCR umożliwia zamianę przychodzących faksów na formaty edytowalnych dokumentów jak DOC, PDF i HTML.
Integracja z serwerem MDaemon
✔ RelayFax integruje się w pełni z sewrwerem pocztowym MDaemon.
✔ Używany wraz z serwerem MDaemon pozwala na automatyczny import kont użytkowników przez utworzenie konta dla RelayFax na serwerze MDaemon.
✔ Intregracja pozwala na wysyłanie faksów bezpośrednio z webowego klienta poczty Webmail.
Narzędzia administracyjne
Automatyczne wykrywanie modemu
✔ RelayFax wykrywa automatycznie dowolną liczbę modemów zaistalowanych na serwerze.
✔ Możliwe jest także ręczne dodawanie i konfiguracja modemów.
Wsparcie dla Usług Terminalowych
✔ RelayFax może pracować w środowisku Usług Teminalowych.
✔ Panel administratora, klient SMTP oraz sterowniki druku mogą pracować w środowisku Usług Teminalowych.
Harmonogramy
✔ W RelayFax można ustawić harmonogramy wysyłki faksów do wybranych adresatów tak aby były wysyłane w określonym czasie. Pozwala to na redukcję kosztów połączeń długodystansowych.
✔ RelayFax może pobierać faksy do wysyłki z konta pocztowego w czasie kiedy dostępna jest większa przepustowość sieci.
Konwersja faksów przychodzących na dokumenty PDF lub PNG
✔ Oprócz takich formatówplików jak JPEG, GIF, Doc, RelayFax może przesyłać przychodzące faksy do odbiorców w formatach PDF oraz PNG.
Skanowanie dokumentów w poszukiwaniu komend faksowych
✔ Dokumenty mogą być skanowane poprzez moduł OCR w poszukiwaniu określonych parametrów jak: numerów faksów, nazwisk odbiorców, nazw firm i innych. Można wskazać określony tekst do wyszukiwania (na przykład "FAXTO:" dla numeru faksu) który będzie sprawdzany a komenda następnie wykonywana przez RelayFax.
Można również odwoływać się do pliku tekstowego aby dołączać go w polu komentarza strony tytułowej.
Automatyczne przekazywanie faksów przychodzących
✔ RelayFax może przekazywać przychodzące faksy bezpośrednio do skrzynki pocztowej użytkownika.
✔ Kiedy RelayFax odbierze przychodzący faks może użyć modułu OCR oraz różnych, opartych na regułach metod aby ustalić docelowych odbiorców i następnie przekazać do nich faksy jako załączniki do wiadomosci e-mail.
Rejestrowanie całej aktywności serwera
✔ RelayFax ma bogate możliwości logowania. Pliki logów mogą być tworzone codziennie lub w okresie tygodnia i każda usługa może być rejestrowania do odrębnego pliku. Dostępny jest również specjalny log debugowy.
Inteligentna obsługa faksów
✔ RelayFax umożliwia ustalanie reguł dla przychodzących i wychodzących faksów.
✔ Można zdecydować kto jest uprawniony do otrzymywania faksów i jakiej skrzynki pocztowej należy użyć.
✔ Można ignorować faksy od nieznanych nadawców.
✔ Można wysłać faks nie znając numeru faksu odbiorcy.
Praca z faksami
Faksowanie z własnego biurka
✔ Według ustalonego harmonogramu RelayFax łączy się z wyznaczonymi serwerami poczty e-mail, pobiera wiadomości i wysyła je jako faksy na określone numery.
✔ Wysyłając wiadomość do wyznaczonego adresu e-mail lub korzystając z dołączonej aplikacji klienckiej można wysyłać faksy bezpośrednio z własnego komputera.
Drukowanie do faksu
✔ Dołączony sterownik wydruku umożliwia wysyłanie faksów poprzez drukowanie bezpośrednio do RelayFax z dowolnej aplikacji.
Łatwa edycja stron tytułowych
✔ Edycja stron tytułowych w formacie *.COV w sytemie Windows 2000/XP jest możliwa przy użyciu Microsoft Cover Page Editor zawartego w Windows 2000/XP. Starszy format stron tytułowych (*.CPE) z Windows 9x również jest wspierany.
Wiele wersji językowych
✔ Klient faksu jest dostępny w 12 językach, również w języku polskim.
Zintegrowany klient SMTP faksu
✔ Do serwera RelayFax dołączony jest klient faksu wykorzystujący protokół SMTP do przesyłania wiadomości do serwera poprzez pocztę e-mail.
✔ Zainstalowany na stacjach roboczych użytkowników klient faksu posiada intuicujny panel uzytkownika co ułatwia proces faksowania wprost z biurka.
✔ Dokumenty w formatach DOC, XS, oraz innych mogą być faksowane jako załączniki do e-maili. Klient prześle następnie dokumenty poprzez e-mail do serwera RelayFax, który wyśle je do odbiorców.
Masowa wysyłka faksów
✔ Użytkownicy mogą wysyłać pojedynczy faks do wielu odbiorców zamiast wysyłać do każdego z osobna.
System priorytetów dla faksów
✔ Użytkownicy mogą nadawać priorytety dla każdego wychodzącego faksu. Jeżeli w kolejce do wysłania czeka kilka faksów jako pierwsze zostaną wysłane te z większym priorytetem.
Współdzielenie książki adresowej
✔ RelayFax zawiera sieciową książkę adresową dzięki której użytkownicy mogą współdzielić kontakty i oszczędzać czas wysyłając faksy na często używane numery.
Automatyczne aktualizacje klienta faksu
✔ Po aktualizacji serwera RelayFax informuje on automatycznie użytkowników o sposobie przeprowadzenia aktualizacji klienta faksu.