IMAP

MDaemon serwer pocztowy
IMAP - Dostęp do poczty z dowolnego miejsca
Internetowy protokół poczty elektronicznej IMAP zaimplementowany w serwerze poczty MDaemon Pro umożliwia mobilny dostęp do poczty, współdzielenie folderów poczty oraz współdzielenie kont pocztowych. Foldery poczty są zlokalizowane na serwerze, reguły filtrowania i sposób zarządzania wiadomościami są scentralizowane i wykonywane po stronie serwera. Każdy użytkownik czy grupa użytkowników może skorzystać z bogatych funkcji dostarczanych przez ten protokół.
Scentralizowane magazynowanie poczty na serwerze
Wiadomości są magazynowane na serwerze. Aby przeczytać i odpowiedzieć na wiadomości klient pocztowy pobiera ich kopie.
Wiadomości dostępne z dowolnego komputera wyposażonego w klienta poczty obsługującego protokół IMAP
Ponieważ wiadomości są magazynowane na serwerze dostęp do nich jest możliwy z różnych komputerów - w biurze, w domu czy w kafejce internetowej. Wszystkie wiadomości i foldery są identyczne w różnych programach pocztowych.
Wiadomości dostępne z dowolnego komputera z przeglądarką internetową
Wiadomości są również dostępne poprzez klienta webowego Webmail wbudowanego w serwer MDaemon.
Zarządzanie folderami poczty po stronie serwera
Foldery mogą być tworzone, dodawane, przenoszone i usuwane. Foldery mogą być dostępne tylko dla użytkownika, współdzielone z innymi lub udostępniane publicznie. Współdzielone i publiczne foldery mogą być wykorzystywane do list mailingowych, ogłoszeń czy wspólnych projektów.
Automatyczne filtrowanie wiadomości do folderów prywatnych, współdzielonych i publicznych
Protokół IMAP w serwerze MDaemon może automatycznie przekazywać wiadomości do wyznaczonych folderów. Przykładowo wiadomości mogą być filtrowane w oparciu o nazwę nadawcy, odbiorcy, temat czy zawartość nagłówka. Filtrowanie odbywa się nawet bez połączenia z programami pocztowymi użytkowników.
Kopiowanie i przenoszenie wiadomości między folderami
Wiadomości mogą być swobodnie kopiowane i przenoszone między folderami co umożliwia organizowanie poczty.
Równoczesne połączenie z wieloma kontami
IMAP pozwala użytkownikom na równoczesne połączenie z wieloma kontami czy serwerami w trakcie czytania, tworzenia i organizowania wiadomości.