Migracja z Exchange do serwera MDaemon

MDaemon serwer pocztowy
Przejście z jednego serwera poczty na inny jest zazwyczaj dużym wyzwaniem. W przypadku Exchange skomplikowany proces przenoszenia danych dodatkowo utrudnia to zadanie. Dzięki aplikacji MDMigrator dołączanej do serwera poczty MDaemon przenoszenie danych z Echange staje się niezwykle proste. MDMigrator jest zaprojektowany tak aby w kilku prostych krokach możliwe było przeniesienie danych z serwera Exchange na serwer MDaemon.
Migracja z MS Exchange do MDaemon
Przenoszone dane
MDMigrator przenosi nastepujące dane z serwera Exchange na serwer MDaemon:
✔ konta i informacje z nimi związane
✔ skrzynki pocztowe i ich zawartość
✔ kalendarze, kontakty, listy dystrybucyjne, notatki, zadania oraz dzienniki*
✔ foldery publiczne wraz zawartością
✔ listy mailingowe
✔ Miejsce na dysku: 5MB na instalację klienta MDaemon Connector. Dla zwiększenia wydajności MDaemon Connector utrzymuje lokalną kopie danych – dodatkowa zwiększająca się z czasem przestrzeń dyskowa będzie wymagana dla tej kopii. Zalecamy zaplanować min 300MB dla każdego profilu MDaemon Connector niemniej może to być niewystarczające w zależności od wielkości konta użytkownika MDaemona.
✔ Internet Explorer 6.0 / Microsoft Edge 1.0/ Firefox 1.5/ Opera 8.5/ Safari 3.0 lub wyższe
✔ Zainstalowany protokół TCP/IP
✔ Dostęp do Internetu lub Intranetu.

MDMigrator

* Wpisy dziennika są składowane w folderze, który obecnie nie jest wykorzystywany przez serwer MDaemon.
Argumenty przemawiające za migracją z Exchange
Serwer MDaemon z punktu widzenia całkowitych kosztów użytkowania jest zdecydowanie tańszy w zakupie, utrzymaniu oraz aktualizacji niż Microsoft Exchange. Biorąc pod uwagę zasoby ludzkie Exchange zwykle wymaga zatrudnienia minimum jednej wysoko wykwalifikowanej osoby oczekującej stosownie wysokiego wynagrodzenia. Dedykowani pracownicy mogą zwiększyć roczny koszt użytkowania Exchange o dziesiątki tysięcy złotych.
Porównując serwery pocztowe proszę wziąć pod uwagę oszczędności jakie oferuje MDaemon w następujących obszarach:
✔ koszt zakupu licencji
✔ koszt aktualizacji
✔ zasady licencjonowania
✔ zestaw funcji wraz z funkcjami bezpieczeństwa
✔ łatwość administrowania
✔ wsparcie dla użytkowników poczty
✔ wykwalifikowana kadra do administracji
✔ wymagania sprzętowe
✔ wymagany system operacyjny
Dodatkowe informacje
Migracja z MS Exchange do MDaemon (4.64 MB)
prezentacja modułu MDMigrator
Alternatywy dla MS Exchange 2007 (160.79 kB)
dokument opisujący całkowity koszt użytkowania oraz opcje serwerów poczty dla firm.
Migracja z Exchange do MDaemon (165.04 kB)
dokument opisujący sposób migracji z MS Exchange do serewera MDaemon.