Archiwizacja, logi i raporty

SecurityGateway dla serwerów e-mail

Archiwizacja poczty e-mail

Funkcja archiwizacji wiadomości w SecurityGateway posiada w pełni indeksowalne repozytorium wiadomości wychodzących i przychodzących. Pozwala ona na zaawansowane wyszukiwanie wiadomości przez administratorów i użytkowników i przywracanie ich do skrzynek pocztowych.
Logi systemowe i raporty
SecurityGateway Email Spam Firewall dla serwerów Exchange i SMTP oferuje szczegółowe logi dla administratorów i użytkowników pokazujące status każdej wiadomości - dostarczona, w kwarantannie, odrzucona - oraz przyczynę wykonanej przez system akcji. Dodatkowo jego wyczerpujące raporty wskazują potencjalne zagrożenia oraz trendy ruchu e-mailowego.
Logi systemowe
Logi wiadomości - pokazują wiele wspólnych, identyfikowalnych informacji o każdej wiadomości. Dla łatwiejszej analizy istotne informacje są podkreślone kolorami.
Globalny log wiadomości zawiera informacje o wszystkich wiadomościach przechodzących przez serwer (włącznie z próbami dostarczenia które się nie powiodły).
Log wiadomości domeny zawiera informacje o wszystkich wiadomościach przechodzących przez serwer dla wybranej domeny.
Kolejka wiadomości w kwarantannie zawiera wszystkie wiadomości, które zostały przekazane do kwarantanny ze względu na ustawienia polityki bezpieczeństwa, zawartość wirusów czy szkodliwego oprogramowania.
Logi historyczne - możliwe wyszukiwanie informacji potrzebnych do szczegółowej analizy wchodzącej i wychodzącej poczty e-mail.
✔ Konfigurowalne zachowywanie logów
✔ Logi systemowe
✔ Logi dla wiadomości przychodzących
✔ Logi dla wiadomości wychodzących
✔ Logi HTTP
Wszechstronne raporty
Raporty - Funkcje raportowania w SecurityGateway dla Exchange/SMTP są tak zaprojektowane aby umożliwiać w prosty sposób identyfikowanie trendów i potencjalnych problemów. Szczególnie istotne informacje są oznaczone kolorami a każdy raport pozwala na przez proste kliknięcia wybranych punktów przejść do szczegółowych logów. Szczegółowe raporty pomagają również zidentyfikować problematyczne obszary w dostarczaniu wiadomości co umożliwia poprawę wydajności serwera.
Raport sumaryczny
✔ Obszerne opcje wyszukiwania i filtrowania
✔ Ruch przychodzący vs.ruch wychodzący
✔ Rozkład wiadomości śmieci
✔ Wykorzystanie pasma
Oddzielne raporty dla wiadomości przychodzących i wychodzących
✔ Całkowita liczba przetworzonych wiadomości
✔ Najwięksi odbiorcy e-maili wg ilości wiadomości
✔ Najwięksi odbiorcy e-maili wg wielkości wiadomości
Raport antyspamowy
✔ Najwięksi nadawcy spamu wg domen
✔ Najwięksi odbiorcy spamu wg użytkownika
Raport antywirusowy
✔ Przychodzące/wychodzące zablokowane
✔ Przychodzące/wychodzące wg nazwy wirusa