Funkcjonalność serwera archiwizacji MailStore

MailStore archiwizacja schemat
Najważniejsze nowe funkcje wersji 21
Poprawka dla archiwizacji folderów publicznych Microsoft 365.
✔ W niektórych przypadkach przy użyciu nowoczesnego uwierzytelniania zachowanie Microsoft 365 powodowało problemy z archiwizacją folderów publicznych. Wersja 21.1.1 serwera MailStore rozwiązuje ten problem. Więcej informacji można znaleźć tu: MailStore Blog.
Zmiana sposobu numeracji wersji.
✔ Nowe wersje serwera MailStore będą numerowane według nowego schematu YY.Q (22.1 oznacza 1 kwartał 2022 roku) co ustandaryzuje i uprości strukturę nowych edycji oprogramowania.
Nowy sposób raportowania o stanie serwera.
✔ Jeśli to będzie wymagane raport o stanie serwera będzie zawierać w tytule wiadomości zalecenie do wykonania działań administracyjnych.
Instalacja nowej licencji nie wymaga restartu serwera.
✔ Zgodnie z sugestiami użytkowników zmieniona została funkcja dodania nowej licencji tak by nie wymagała restartu serwera. W ten sposób przejście z wersji testowej do produkcyjnej może się odbyć bez przerw w pracy.
Weryfikacja wpisywanych danych.
✔ Dodany został mechanizm weryfikacji wpisywanych znaków informujący administratora o nieprawidłowych znakach w ścieżkach do plików i katalogów np. w przypadku wyboru który plik PST ma być archiwizowany. Ten mechanizm działa również w przypadku automatycznego tworzenia magazynu archiwum.
Zgodność z normami.
✔ W wersji 21 serwera MailStore log audytu wybranego profilu archiwizacji i eksportu zawiera informacje o poprzednich konfiguracjach profilu. Taka historia konfiguracji pozwala śledzić jak zmieniały się wybrane ustawienia oraz jak to zostało wykonane.
Odświeżona certyfikacja GDPR (European General Data Protection Regulation).
✔ Bieżąca wersja została ponownie certyfikowana przez niezależnych ekspertów ochrony danych osobowych. MailStore Server spełnia wszystkie wymagania dotyczące zarządzania i przetwarzania danych osobowych zapisane w GDPR. Certyfikat audytu GDPR można otrzymać pod adresem:sales@mailstore.com.
Nowe funkcje MailStore Gateway.
✔ MailStore Gateway jest bezpłatnym dodatkiem do serwera MailStore umożliwiającym proste archiwizowanie usług w chmurze takich jak Microsoft 365 i Google Workspace.
Administratorzy MailStore Gateway mogą obecnie wykorzystywać bezpłatne certyfikaty Let’s Encrypt™ co pozwala na bezpieczną komunikację przechodzącą przez MailStore Gateway. Dodatkowo bieżąca wersja wykorzystuje .NET 6 , które może być aktualizowane z poziomu Windows Update.
Najważniejsze nowe funkcje wersji 13
Ulepszone wsparcie dla usług opartych na chmurze i nowoczesnej autentykacji.
MailStore Server oraz MailStore Service Provider Edition (SPE) wspierają obecnie OAuth2 i OpenID Connect, co zdecydowanie zwiększa integrację MailStore z opartymi na chmurze środowiskami Microsoft 365 oraz Google Workspace. To dobra wiadomość dla administratorów ponieważ nie tylko zwiększa to łatwość korzystania w połączeniu z tymi usługami, ale również zwiększa bezpieczeństwo. Administratorzy zyskują na standardowych zasadach logowania możliwość wykorzystania tych samych ustawień dla Microsoft 365 czy Google Workspace i serwera MailStore (włącznie z autentykacją wielostopniową) bez konieczności włączania przestarzałych i mniej bezpiecznych sposobów autentykacji. Nowy, dwustopniowy proces logowania odtwarza procedury logowania używane w nowoczesnych aplikacjach webowych i MailStore nie musi już przetwarzać haseł użytkowników w trakcie autentykacji. Dodatkowo, nowe dedykowane profile archiwizacji i eksportu dla Microsoft 365 ułatwiają konfigurowanie profili. Tu również wsparcie dla nowoczesnej autentykacji OAuth2 nie tylko zwiększa bezpieczeństwo jak i integrację z Microsoft 365.
Zarządzanie udziałami sieciowymi.
✔ Administratorzy serwera MailStore mogą korzystać z udoskonalonego zarządzania udziałami sieciowymi. Te ustawienia można obecnie łatwo i bezpiecznie modyfikować bezpośrednio z Konfiguracja usługi serwera MailStore Server zamiast skryptu np. w przypadku korzystania z NAS.
Zasady grupy.
✔ Tworzenie zasad grupy dla klienta MailStore oraz dodatku MailStore Outlook Add-in jest obecnie łatwiejsze: w przypadku serwera MailStore szablony są ładowane w trakcie instalacji, natomiast w przypadku SPE mogą być pobrane z domyślnej strony klienta. W wersji 13 szablony są dostępne we wszystkich językach wspieranych przez MailStore.
Weryfikacja certyfikatów.
✔ Weryfikacja certyfikatów wykorzystuje proces wykorzystywany przez główne przeglądarki internetowe i umożliwia administratorom stworzenie standardowych zasad bezpieczeństwa dla wszystkich klientów MailStore (MailStore Client, Outlook-Add-in oraz Web Access).
Wymuszanie połączeń szyfrowanych .
✔ W wersji 13 usunięto w całości możliwość połączeń nieszyfrowanych do serwera MailStore co zwiększa poziom bezpieczeństwa archiwum.
Certyfikaty Let’s Encrypt™.
✔ Administratorzy mogą obecnie wybrać port, który serwer MailStore będzie wykorzystywać do weryfikacji dla certyfikatów Let’s Encrypt™. Dzięki temu można uniknąć konfliktu portów kiedy MailStore Server działa wraz z innymi usługami na komputerze, lub gdy mamy ograniczoną ilość dostępnych adresów IP.
MailStore Gateway.
✔ W wersji 13 administratorzy mogą natychmiast zobaczyć ile wiadomości zawiera skrzynka MailStore Gateway. Nowa wersja umożliwia również wymuszenie usuwania skrzynek pocztowych , które nadal zawierają wiadomości. Ponadto port dla interfejsu zarządzania przez przeglądarkę może być modyfikowany jeśli standardowy port jest wykorzystywany przez inną aplikację.
Nowoczesna autentykacja.
Użytkownicy MailStore Server oraz SPE mogą obecnie logować się do serwera MailStore korzystając z danych logowania Microsoft 365 czy Google Workspace. Zamiast pamiętać osobne hasła do MailStore, wystarczy użyć haseł Microsoft 365 czy Google Workspace.
Usunięcie Mobile Web Access.
Użytkownicy korzystający wcześniej Mobile Web Access do serwera MailStore i SPE mogą obecnie używać nowoczesnego, bezpiecznego i responsywnego Web Access.

Elastyczna archiwizacja

Wszystkie zadania archiwizacji można wykonać centralnie przy pomocy klienta MailStore.

Zadania archiwizacji

Serwer MailStore współpracuje z większością standardowych serwerów poczty, klientów poczty, internetowych skrzynek pocztowych i formatów plików. Archiwizuje istniejące skrzynki, foldery publiczne oraz pliki PST. Wiadomości mogą być również archiwizowane w locie w miare jak są odbierane i wysyłane przez serwer poczty. Zadania archiwizacji są zapisywane jako profile i mogą być uruchamiane ręcznie lub cyklicznie.

Zarządzanie użytkownikami

Wiadomości e-mail są zawsze przypisywane wybranym użytkownikom lub archiwum odpowiedniego właściciela.

Zarządzanie użytkownikami

Użytkowników można dodawać ręcznie, poprzez import z Active Directory lub poprzez synchronizację z serwerem LDAP.

Zgodność z regulacjami prawnymi

MailStore Server oferuje 100% gwarancję archiwizacji wszystkich wiadomości. Dzięki szyfrowaniu AES256 archiwa są zabezpieczone przed manipulacją. W ustawieniach zgodności z regulacjami prawnymi można konfigurować czas przechowywania wiadomości lub wyłączenie możliwości usuwania wiadomości.

Funkcja audytu pozwala na zdefiniowanie, które działania użytkownika będą logowane.

Skalowalna technologia magazynowania

Główne archiwum MailStore może się składać z dowolnej ilości magazynów danych. Te mogą być utworzone w systemie plików lub w bazie Microsoft SQL server lub PostgreSQL.

Indeksy wyszukiwania utworzone przez użytkowników w magazynie danych umożliwiają szybki dostęp do wyników wyszukiwania w archiwum.

Backup i eksport

Backup może być uruchomiony przy pomocy wbudowanej w MailStore funkcji lub przy pomocy zewnętrznego oprogramowania.

Wszystkie zarchiwizowane wiadomości e-mail mogą być w dowolnym czasie odtworzone z archiwum przy pomocy różnych metod i zachowaniu integralności informacji w nich zawartych. MailStore umożliwia eksport do Microsoft Exchange, do skrzynek dowolnego serwera poczty poprzez IMAP, do katalogów w formatach plików RFC822 EML, MSG, oraz PST. Eksport jest również możliwy do programów Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i SeaMonkey.

Integracja z MS Outlook

Wtyczka wyszukiwania w archiwum do MS Outlook integruje się bezproblemowo i może być intuicyjnie wykorzystywana przez użytkowników do wyszukiwania wiadomości.

Skomplikowane zapytania wyszukiwania w archiwum mogą być formułowane przy pomocy funkcji zaawansowanego wyszukiwania wtyczki w MS Outlook.

Dostęp przez WWW

Klient WWW MailStore umożliwia dostęp do archiwum przez dowolną przeglądarkę, równierz na smartfonie czy tablecie.