MDaemon Connector dla Outlooka

Pracując jako plug-in, MDaemon Connector umożliwia użytkownikom Outlook'a współdzielenie kalendarzy, wiadomości, kontaktów, zadań, notatek i innych elementów przy użyciu MDaemona jako serwera poczty e-mail. Dodany do wbudowanych funkcji pracy grupowej serwera MDaemon Connector pozwala na łatwe korzystanie z możliwości Outlooka w tym zakresie przez małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa. Dzięki MDaemon Connector pracownicy firmy mogą być w ciągłym kontakcie z innymi pracownikami, dostawcami czy klientami współdzieląc skrzynkę pocztową Outlooka, kalendarz z opcją wolny/zajęty, książkę adresową, listy dystrybucyjne, zadania i notatki. MDaemon Connector jest zaprojektowany dla firm z niewielkim zapleczem w zakresie IT. Jego prostota, ekonomiczność i bogata funkcjonalność powodują, że MDaemon Connector jest cenionym rozwiązaniem dla firm chcących wykorzystywać funkcje pracy grupowej Outlooka dysponujących ograniczonym budżetem.
Uwaga: aby uzyskać optymalną wydajność MDaemon Connector należy wziąć pod uwagę te wytyczne poniżej.
Wsparcie dla pracy grupowej
Integracja funkcji pracy grupowej
✔ MDaemon Connector łączy funkcje współdzielenia folderów Outlooka wraz z wbudowanymi w serwer MDaemon funkcjami pracy grupowej.
✔ Umożliwia on użytkownikom Outlooka współdzielenie kalendarzy, wiadomości, kontaktów, zadań, notatek i innych pozycji przy wykorzystaniu serwera MDaemon jako platformy e-mailowej.
Synchronizacja w czasie rzeczywistym
✔ Wpisy i zmiany dokonywane w Outlooku są synchronizowane w czasie rzeczywistym z serwerem.
✔ Nie jest wymagana synchronizacja uruchamiana przez użytkownika.
Zaprojektowany dla małych i średnich przedsiębiorstw
Dopasowany do budżetów
✔ MDaemon Connector wraz z funkcjami pracy grupowej serwera MDaemon umożliwiają wykorzystanie funkcji współdzielenia Outlooka przez małe i średnie firmy.
✔ MDaemon Connector jest zaprojektowany do instalowania i konfiguracji bez angażowania dużych zespołów informatyków czy certyfikowanych specjalistów. Równocześnie posiada wiele opcji konfiguracyjnych, dzięki którym jest popularny wśród profesjonalistów IT.
Działa na istniejących i starszych systemach operacyjnych
✔ MDaemon Connector i MDaemon działają na wspólczesnych i starszych komputerach i systemach operacyjnych.
✔ Nie ma potrzeby drogiej rozbudowy istniejącej infrastruktury i aktualizacji systemów operacyjnych aby korzystać z funkcji pracy grupowej.
Wszechstronne zastosowania
✔ Wiele rodzajów małych i średnich firm a także dużych korporacji może skorzystać na zastosowaniu MDaemon Connectora.
✔ Firmy produkcyjne, usługowe, kancelarie prawnicze, ubezpieczalnie, szpitale, uczelnie czy organizacje non-profit należą do grupy najchętniej wykorzystujących funkcje pracy grupowej.
Elastyczne licencjonowanie
✔ licencja dla MDaemon Connectora jest niezależna od MDaemona i może opiewać na inna liczbę użytkowników.
✔ Możliwy jest zakup licencji na mniejszą liczbę użytkowników niż liczba użytkowników MDaemona.
Elastyczne współdzielenie
Różne stopnie współdzielenia
✔ Opcje współdzielenia obejmują proste pokazywanie informacji przez pełną kontrolę nad dodawaniem, zmienianiem i usuwaniem informacji.
Outlook i dostęp przez przeglądarkę WWW
✔ MDaemon Connector wykorzystuje te same informacje wspódzielone, które są dostępne przez klienta poczty przez przeglądarkę MDaemon Webmail.
✔ Można przeglądać równocześnie współdzielone dane w MDaemon Webmail i Outlooku.
Nadawanie praw dostępu do podfolderów
✔ Ustawiając prawa dostępu do folderów współdzielonych można nadać prawa do bieżącego folderu oraz opcjonalnie do wszystkicjego podfolderów.
Integracja z funkcjami Outlooka
Grupowanie i potwierdzenie dostarczenia
✔ Grupowanie pozwala na organizowanie e-maili w różnorodny sposób w obrębie Outlooka. MDaemon Connector wspiera te poularną funkcję.
✔ MDaemon Connector wspiera funkcję potwierdzenia dostarczenia Outlooka.
Wsparcie dla "Wyślij natychmiast"
✔ MDaemon Connector wspiera funkcję "Wyślij natychmiast" Outlooka.
Wygoda odbierania poczty e-mail i wsparcie dla folderów e-mail
✔ Wszystkie przychodzące wiadomości trafiają do skrzynki odbiorczej Outlooka.
✔ Foldery poczty mogą być współdzielone bez konieczności wykorzystania konta IMAP Outlooka. Użytkownicy mają wyłącznie folder skrzynka odbiorcza a wysłane wiadomości są zapisywane w ich folderze IMAP elementy wysłane.
Wydajność i administracja
Szybki transfer wiadomości i niewielkie wymagania systemowe
✔ Szybkie przenoszenie wiadomości pomiędzy folderami.
✔ Szybkie przenoszenie wiadomości pomiędzy folderami.
Lokalna kopia danych
✔ MDaemon Connector umożliwia łatwy wybór lokalizacji lokalnej kopii danych.
Stabilność pracy
✔ MDaemon Connector wykorzystuje technologię MAPI zaimplementowaną w MS Outlooku.
✔ MDaemon Connector zamienia uciążliwe pliki PST szybką i wydajną lokalną kopią danych.
Otwarte protokoły
✔ MDaemon Connector wykorzystuje standardowe protokoły SMTP i IMAP aby umożliwiać otwartą i bezpieczną komunikację.
✔ MDaemon Connector wykorzystuje zgodny ze standardami serwer MDaemon do funkcji pracy grupowej.
Administracja
Prosta instalacja i łatwe serwisowanie
✔ MDaemon Connector jest prosty w instalacji i konfiguracji wraz z MDaemonem i Outlookiem.
✔ Ustawianie wspóldzielenia na poziomie serwera lub domeny.
✔ Dodawanie poedynczych użytkowników lub całych grup.
✔ Automatyczne dodawanie użytkowników Outlooka przy pierwszym użyciu.
✔ Utrzymywanie aktualnych list kontaktowych.
Rozwój w miarę potrzeb
✔ Domyślne ustawienia MDaemon Connectora są łatwym punktem startu dla nowych użytkowników.
✔ Szczegółowe opcje konfiguracyjne umożliwiają dopasowywanie funkcji przez zaawansowanych użytkowników.
Użytkownicy
Łatwe współdzielenie
✔ Przy pomocy Outlooka każdy właściciel konta przyznaje prawa dostępu do folderów współdzielonych innym użytkownikom.
Wyświetlanie właściciela folderu
✔ W Outlooku 2003 i późniejszych MDaemon Connector wyświetla nazwę właściciela foldera obok nazwy foldera.
Wiele wersji językowych
✔ MDaemon Connector jest dostępny w wielu wersjach językowych. Przy wyborze folderów systemowych jak: wersje robocze, kalendarz i kontakty użytkownicy MDaemon Connectora widzą nazwy folderów w ich wybranych językach.
✔ Administratorzy MDaemona widzą te nazwy w języku angielskim.
Edytor opcji "Poza biurem"
✔ MDaemon posiada funkcję ustawiania automatycznego powiadomienia o przebywaniu poza biurem dla poszczególnych kont. MDaemon Connector rozszerza tę funkcjonalność na Outlooka.
Ekrany MDaemon Connector

Account Manager

Zakładka Ogólne pozwala na wpisanie takich informacji jak: adres e-mail użytkownika, Imię i Nazwisko , dane serwera poczty wychodzącej i przychodzącej oraz dane potrzebne do zalogowania się do konta.

Zakładka Różne

Ta zakładka umozliwia wybór opcji dla lokalnej kopii danych oraz sposobu odpowiadania na żądania potwierdzenia przeczytania wiadomości.

Zakładka Zaawansowane

Zakładka Zaawansowane umożliwia włączenie takich opcji jak: SSL, uwierzytelnianie SMTP oraz zdefiniowanien portów odpowiedzialnych za komunikowanie się z serwerem MDaemon.

Zakładka Foldery

Zakładka Foldery umożliwia wybór folderów które mają się pojawiać Outlook Connectorze.

Zakładka Wyślij\Odbierz

W tej zakładce możemy wybrać opcje pobierania wiadomości jak pobieranie tylko nagłówków, oraz wybrać foldery, które mają być sprawdzanie w poszukiwaniu nowych wiadomości.
Wytyczne dla korzystania z MDaemon Connector
Aby uzyskać optymalną wydajność MDaemon Connectora dla MDaemon proszę zapoznać się ze ogólnymi wskazówkami i zaleceniami instalacyjnymi wymienionymi poniżej.
Ogólne zalecenia
✔ Zdecydowanie rekomendujemy użycie jednego konta MDaemon Connector we własnym profilu.
✔ Dla maksymalnej wydajności rekomendujemy używanie MDaemon Connectora z serwerem MDaemon 16 i nowszymi.
✔ Zalecane jest aby lokalna kopia danych MDaemon Connectora była wyłączona ze skanowania antywirusowego oprogramowania firm trzecich zainstalowanego na stacji roboczej. W innym przypadku może nastąpić uszkodzenie kopii.
✔ Zalecane jest aby Outlook był skonfigurowany do wysyłania wiadomości tylko w formacie HTML lub Plain Text. Outlook nie powinien być skonfigurowany do korzystania z aplikacji Word jako edytora czy używania formatu Rich Text Format (RTF) — obie te metody powodują wysyłanie e-maili, które nie spełniaja wymagań standardów internetowych.
✔ Z uwagi na wydajność, rekomendujemy konfigurowanie zakładki Wyślij/Odbierz MDaemon Connectora tak by pobierał tylko nagłówki wiadomości i sprawdzał nowe wiadomości wyłącznie w folderze Skrzynka odbiorcza — są to ustawienia domyślne.
✔ Regularna defragmentacja dysku twardego serwera MDaemon jest rekomendowana w celu zwiększenia wydajności. Wydajnośc serwera może zostać również zwiększona poprzez zredukowanie liczby logów przy jednoczesnym przeniesieniu folderów z logami i kolejkami uzytkowników na inny dysk twardy.
Wskazówki instalacyjne
Lista poniżej przedstawia zagadnienia, które należy rozważyć przed instalacją. Nie są one ostatecznie i pełne, zawsze rekomedujemy przetestowanie produktu we własnycm srodowisku aby sprawdzić jego kompatybilność i funkcjonalność przed zakupem.
✔ W Outlooku 2007, własne kategorie, nazwy i kolory mogą nie zostać zapamiętane po restarcie.
✔ Wiadomości kodowane S/MIME (podpisane cyfrowo) nie są obecnie obsługiwane przez MDaemon Connectora.
✔ Outlook 2007 może używać nadmiernej ilości pamięci jeżeli użytkownik ma dużą ilość folderów zawierających tysiące wiadomości każdy. Ten problem jest obecny również w instalacjach Exchange 2003/Outlook 2007 i nie jest zależny od MDaemon Connectora.
✔ Foldery wyszukiwania Outlooka będą wyświetlać zmiany obiektów dopiero po restarcie Outlooka.
✔ Użytkownicy z dużymi skrzynkami pocztowymi mogą doświadczać zmniejszonej wydajności używając MDaemon Connectora w porównaniu do korzystania z kont IMAP lub POP3. Jest to najbardziej dostrzegalne przy uruchomieniu Outlooka, kiedy duże foldery są otwierane pierwszy raz , przy używaniu folderów wyszukiwania Outlooka 2003 oraz przy dostępie do folderu Dziennika.
✔ Własne formularze i wzorce (.OFT) Outlooka nie sa obsługiwane przez MDaemon Connectora.
✔ Zakładka Activities dla Kontaktów może nie działać lub powodować “zawieszanie się” Outlooka (przy bardzo dużych profilach).
✔ Ze względu na wydajność, użytkownicy roamingowi powinni przenieść swoje pliki kopii lokalnej MDaemon Connectora na zasób sieciowy aby dane nie wędrowały wraz z ich profilem.
✔ Kompatybilność z wtyczkami Outlooka firm trzecich oraz oprogramowaniem do synchroniazacji z PDA nie może być zagwarantowana — okres testowy powinien być wykorzystany do sprawdzenia zgodności z wtyczkami i funkcjonalności przed decyzją o zakupie.
✔ MDaemon Connector nie korzysta z plików PST więc kompatybilność z oprogramowaniem wymagającym plików PST powinna być sprawdzona przed zakupem. W niektórych przypadkach dodanie pustego pliku PST do profilu MDaemon Connectora może pomóc.
✔ Desktop Manager Blackberry nie jest kompatybilny z klientem MDaemon Connector. Możliwe jest wykorzystanie SyncML do synchronizacji.
✔ Konta MDaemon Connectora nie wspierają wysyłania zaproszeń na spotkania w formacie iCalendar.
✔ W Outlook 2003 planując spotkania użytkownik powinien wybrać zakładkę Tools -> Check Names aby zaktualizować informacje o zajętości.
✔ Foldery Dziennika nie są jeszcze obsługiwane przez webowego klienta poczty MDaemon Webmail.
Wymagania systemowe MDaemon Connector
To są minimalne wymagania systemowe do poprawnej pracy serwera MDaemon . Nie uwzględniają pracy kilku programów równocześnie. Aby uruchomić kilka programów równocześnie konfiguracja komputera powinna przewyższać rekomendowaną.
✔ MDaemon Pro 16 lub wyższy, MDaemon 21 jest rekomendowany
✔ System operacyjny dla klienta Microsoft Windows 7/8/10
✔ Outlook 2010 (do 16 września 2021), 2013 (aby MDaemon Connector działał poprawnie konieczne jest zainstalowanie najnowszych service packów)
✔ Komputer z procesorem Pentium 500 MHz (lub wyższym), (Pentium 4 2.4 GHz lub wyższy rekomendowany)
✔ 256 MB pamięci operacyjnej (512 MB rekomendowane)
✔ Miejsce na dysku: 5MB na instalację klienta MDaemon Connector. Dla zwiększenia wydajności MDaemon Connector utrzymuje lokalną kopie danych – dodatkowa zwiększająca się z czasem przestrzeń dyskowa będzie wymagana dla tej kopii. Zalecamy zaplanować min 300MB dla każdego profilu MDaemon Connector niemniej może to być niewystarczające w zależności od wielkości konta użytkownika MDaemona.
✔ Internet Explorer 6.0 / Microsoft Edge 1.0/ Firefox 1.5/ Opera 8.5/ Safari 3.0 lub wyższe
✔ Zainstalowany protokół TCP/IP
✔ Dostęp do Internetu lub Intranetu.
Cennik MDaemon Connector
Tu mogą państwo sprawdzić ceny MDaemon Connector podając dowolną liczbę użytkowników z przedziału 5-2500.
Ceny netto. Należy doliczyć 23% VAT.
Ceny w USD przeliczamy wg kursu sprzedaży walut mbanku z dnia transakcji.
Wszystkich zainteresowanych zakupem oprogramowania prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub wysłanie zapytania na adres: sales@mdaemon.com.pl.
Przedmiotem standardowej dostawy jest klucz rejestracyjny oraz imienny certyfikat licencyjny wystawiony przez firmę MDaemon Technologies w formie elektronicznej (PDF) zaświadczający o legalności zakupionego oprogramowania. Do wersji pudełkowej doliczamy 15 zł netto.
Ceny nie zawierają priorytetowej umowy serwisowej świadczonej przez producenta ani kosztów instalacji czy konfiguracji.
Instytucjom edukacyjnym, administracji publicznej oraz organizacjom non-profit przysługuje rabat w wysokości 20% od powyższych cen na wszystkie opcje oprogramowania.
Gwarancja Aktualizacji (Upgrade Protection Plan)
Usługa zapewnia wszystkim, którzy zakupią program MDaemon Connector bezpłatną aktualizację oprogramowania w okresie jednego roku (lub dwóch lat, jeśli zakupią dodatkowy rok serwisu). W gwarantowanym okresie Klient otrzymuje wszelkie nowo wprowadzane wersje oprogramowania za darmo, niezależnie od tego, czy będzie to tylko poprawka do wersji obecnej czy też całkowicie nowa dystrybucja . Oczywiście MDaemon Connector nie przestanie działać po upływie okresu gwarancji, aby jednak otrzymywać aktualizację oprogramowania, Klient musi być objęty planem Gwarancji Aktualizacji. Klient może kupić Plan Gwarancji Aktualizacji w dowolnym momencie, niezależnie - czy klucz rejestracyjny jest ważny czy też nie, jednakże po upływie opłaconego okresu cena za kolejny rok wzrasta z 35% do 70% podstawowej ceny licencji.