Urządzenia mobilne (smartfony)

MDaemon serwer pocztowy
Rozwiązania poczty e-mail dla pracowników mobilnych
Użytkownicy wymagający bezprzewodowego dostępu przy pomocy notebooków, tabletów, smartfonów Android, iPhone do poczty e-mail, kalendarzy, kontaktów, i zadań mają do dyspozycji elastyczne i przystępne cenowo rozwiązania firmy MDaemon Technologies.

Klienci mają następujące możliwości rozwiązań mobilnych:
Komputer PC z dostępem do internetu

Webmail dla urządzeń mobilnych

Webmail serwera MDaemon zawiera dedykowany wygląd dostosowany do urządzeń mobilnych. Pozwala on na dostęp do poczty, kalendarza, książki adresowej i zadań na smartfonie czy tablecie.

Zdalne zarządzanie

Wszystkie ustawienia urządzeń mobilnych można konfigurować przy pomocy Zdalnej Administracji przez przeglądarkę.
ActiveSync dla MDaemon

ActiveSync dla MDaemon

Serwer MDaemon zawiera wsparcie dla Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) (protokoły 2.5, 12.1, 14.0 i 14.1). Jest to odrębnie licencjonowana opcja umożliwiająca synchronizację wiadomości e-mail, kalendarza, książki adresowej użytkownika i zadań między kontem na serwerze MDaemon a smartfonem iPhone, Android, Windows oraz BlackBerry 10 współpracującym z ActiveSync. Moduł ActiveSync współpracuje również z Microsoft Outlook od wersji 2013 wzwyż oraz Windows Mail 8 oferując dla użytkowników funkcjonalność porównywalną z Microsoft Exchange.
ActiveSync dla MDaemon instaluje się domyślnie wraz z serwerem ale jest odrębnym produktem i będzie działać tylko 30 dni od uruchomienia w przypadku braku ważnej licencji.

Wiele urządzeń dla 1 konta

ActiveSync umożliwia korzystanie z wielu urządzeń podłączonych do 1 konta, co pozwala na swobodne korzystanie z tych samych treści np. na smartfonie i tablecie

Edycja zasad bezpieczeństwa

ActiveSync pozwala na łatwe edytowanie predefiniowanych zasad bezpieczeństwa, oraz na tworzenie własnych.

Dostęp do folderów publicznych i współdzielonych

Mimo, że ActiveSync dla MDaemon pozwala na synchronizowanie poczty e-mail, kalendarzy, kontaktów, zadań i notatek trzeba pamiętać, że nie wszystkie urządzenia mobilne wspierają te funkcje. Foldery publiczne i współdzielone mogą być zarządzane na poziomie użytkownika, domeny jak i całego serwera.

Okno sesji

Zakładka sesji ActiveSync w panelu zarządzania serwera MDaemon pokazuje aktywne sesje wszystkich urządzeń połączonych przez ActiveSync.

Opcje ActiveSync

Opcje ActiveSync mogą być dopasowane do własnego środowiska organizacji. Dla ułatwienia rozwiązywania problemów logi ActiveSync mogą być ustawione na poziom "Debug logging" aby uzyskać najdokładniejsze informacje o działaniu aplikacji.

Zdalne czyszczenie

Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zagubione administrator może wyczyścić wszystkie dane z urządzenia i przywrócić je do ustawień fabrycznych. Opcja "Soft Wipe" usuwa tylko dane bez przywracania ustawień fabrycznych urządzenia.

Autodiscovery

Funkcja Autodiscover pozwala na łatwe skonfigurowanie przez użytkownika smartfonu aby mógł korzystać z konta przy pomocy ActiveSync. Wystarczy podanie nazwy konta i hasła.

Globalna książka adresowa

Globalna książka adresowa pozwala na wyszukiwanie innych użytkowników serwera w firmie.

Szyfrowanie SSL

Wszystkie transmisje między serwerem MDaemon, a urządzeniami mobilnymi są szyfrowane przy pomocy SSL

Czarne i białe listy urządzeń

ActiveSync umożliwia tworzenie czarnych i białych list urządzeń według kryteriów takich jak ID urządzenia, typu urządzenia oraz systemu operacyjnego urządzenia.

Ograniczenia dla protokołów urządzeń

Zakładka Ograniczenia pozwala na zdefiniowanie z którego z protokołów ActiveSync ma korzystać wybrane urządzenie. Do wyboru są protokoły 2.5, 12.1, 14.0 oraz 14.1. Po wybraniu opcji ActiveSync będzie się komunikować z urządzeniem tylko przy pomocy wybranego protokołu.

Wyjątki od sprawdzania lokalizacji

Opcja pozwala na wyłączenie ze sprawdzania lokalizacji dla wcześniej znanego serwerowi urządzenia. Pozwala to użytkownikowi przebywającemu na terenie zablokowanego dla połączeń z serwerem obszaru korzystanie z poczty.
Cennik ActiveSync dla MDaemon
Tu mogą państwo sprawdzić ceny ActiveSync dla MDaemon podając dowolną liczbę użytkowników z przedziału 5-2500.
Ceny netto. Należy doliczyć 23% VAT.
Ceny w USD przeliczamy wg kursu sprzedaży walut mbanku z dnia transakcji.
Wszystkich zainteresowanych zakupem oprogramowania prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub wysłanie zapytania na adres: sales@mdaemon.com.pl.
Przedmiotem standardowej dostawy jest klucz rejestracyjny oraz imienny certyfikat licencyjny wystawiony przez firmę MDaemon Technologies w formie elektronicznej (PDF) zaświadczający o legalności zakupionego oprogramowania. Do wersji pudełkowej doliczamy 15 zł netto.
Ceny nie zawierają priorytetowej umowy serwisowej świadczonej przez producenta ani kosztów instalacji czy konfiguracji.
Instytucjom edukacyjnym, administracji publicznej oraz organizacjom non-profit przysługuje rabat w wysokości 20% od powyższych cen na wszystkie opcje oprogramowania.
Gwarancja Aktualizacji (Upgrade Protection Plan)
Usługa zapewnia wszystkim, którzy zakupią program ActiveSync dla MDaemon bezpłatną aktualizację oprogramowania w okresie jednego roku (lub dwóch lat, jeśli zakupią dodatkowy rok serwisu). W gwarantowanym okresie Klient otrzymuje wszelkie nowo wprowadzane wersje oprogramowania za darmo, niezależnie od tego, czy będzie to tylko poprawka do wersji obecnej czy też całkowicie nowa dystrybucja Oczywiście ActiveSync nie przestanie działać po upływie okresu gwarancji, aby jednak otrzymywać aktualizację oprogramowania, Klient musi być objęty planem Gwarancji Aktualizacji. Klient może kupić Plan Gwarancji Aktualizacji w dowolnym momencie, niezależnie - czy klucz rejestracyjny jest ważny czy też nie, jednakże po upływie opłaconego okresu cena za kolejny rok wzrasta z 35 % do 70 % podstawowej ceny licencji.