Wymagania systemowe SecurityGateway / Cennik

SecurityGateway dla serwerów e-mail
Wymagania systemowe SecurityGateway dla serwerów e-mail
To są minimalne wymagania systemowe do poprawnej pracy SecurityGateway dla serwerów e-mail. Nie uwzględniają pracy kilku programów równocześnie. Aby uruchomić kilka programów równocześnie konfiguracja komputera powinna przewyższać rekomendowaną.
✔ System operacyjny Microsoft Windows 2019|10|2016|8|2012|7|2008
✔ Komputer z procesorem i5 CPU 2.4 GHz (lub wyższym)
✔ 2 GB pamięci operacyjnej
✔ Miejsce na dysku: 500 MB NTFS
✔ Zainstalowany protokół TCP/IP
✔ Dostęp do Internetu lub Intranetu
✔ Przyrost danych i ustawienia logowania będą miały wpływ na niezbędną ilość miejsca na dysku
Uwaga: Jak w przypadku wszystkich programów e-mail wydajność SecurityGateway jest ściśle związana z szybkością dysków i może być znacznie zwiększona przy użyciu szybkich dysków twardych. Rekomendowane jest użycie oddzielnego dysku na pliki logów oraz kopie zapasowe bazy danych.
Cennik serwera poczty MDaemon dla Windows
Tu mogą Państwo sprawdzić ceny SecurityGateway podając dowolną liczbę użytkowników z przedziału 5-2500.
Ceny netto. Należy doliczyć 23% VAT.
Ceny w USD przeliczamy wg kursu sprzedaży walut mbanku z dnia transakcji.
Wszystkich zainteresowanych zakupem oprogramowania prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub wysłanie zapytania na adres: sales@mdaemon.com.pl.
Przedmiotem standardowej dostawy jest klucz rejestracyjny oraz imienny certyfikat licencyjny wystawiony przez firmę MDaemon Technologies w formie elektronicznej (PDF) zaświadczający o legalności zakupionego oprogramowania. Do wersji pudełkowej doliczamy 15 zł netto.
Ceny nie zawierają priorytetowej umowy serwisowej świadczonej przez producenta ani kosztów instalacji czy konfiguracji.
Instytucjom edukacyjnym, administracji publicznej oraz organizacjom non-profit przysługuje rabat w wysokości 20% od powyższych cen na wszystkie opcje oprogramowania.
Gwarancja Aktualizacji (Upgrade Protection Plan)
Usługa zapewnia wszystkim, którzy zakupią SecurityGateway bezpłatną aktualizację oprogramowania w okresie jednego roku (lub dwóch lat, jeśli zakupią dodatkowy rok serwisu). W gwarantowanym okresie Klient otrzymuje wszelkie nowo wprowadzane wersje oprogramowania za darmo, niezależnie od tego, czy będzie to tylko poprawka do wersji obecnej czy też całkowicie nowa dystrybucja. Oczywiście SecurityGateway nie przestanie działać po upływie okresu gwarancji, aby jednak otrzymywać aktualizację oprogramowania i korzystać z funkcji bezpieczeństwa Klient musi być objęty planem Gwarancji Aktualizacji.