Archiwizacja poczty MailStore Server - Ogólne informacje

MailStore archiwizacja poczty e-mail
Bezpieczeństwo danych firmowych
✔ Zgodny z wymaganiami RODO
✔ Zgodny z eDiscovery
✔ Szybkie wyszukiwanie wiadomości i załączników
✔ Ochrona przed utratą danych
✔ Redukcja obciążenia serwera poczty
✔ Zmniejszenie do 70% rozmiaru danych
✔ Szybkie przywracanie utraconych wiadomości
✔ Niezależność od zawodnych plików PST
✔ Możliwość rezygnacji z ograniczenia wielkości skrzynek
✔ Zabezpieczenie przed manipulacją zarchiwizowanych wiadomości
MailStore Server
MailStore jest serwerem do archiwizacji poczty e-mail dowolnego producenta czy usługodawcy. MailStore Server umożliwia archiwizację poczty serwerów MDaemon, Microsoft Exchange, rozwiązań opensource, oraz usług Gmail i Office 365. Obsługuje wiele formatów plików pocztowych w tym eml i pst. Pozwala na stały dostęp do archiwum poczty poprzez dedykowanego webmaila lub konfigurację dowolnego klienta poczty IMAP.
Zastosowanie MailStore pozwala na ochronę serwera poczty przed przeciążeniem, pozwala zmniejszyć rozmiar dnych lub bazę poczty przenosząc dane do własnej bazy, w której następuje optymalizacja danych. Mechanizm ten pozwala na znaczne oszczędności w przestrzeni serwerowej. Niemiecki producent MailStore zadbał o to żeby produkt spełniał wymogi legislacyjne Unii Europejskiej w tym GDPR. Server MailStore dedykowany jest na platformę MS Windows.